Home Notícias Fale Conosco
Notícia
07 de Fevereiro de 2011

DIRETORIA EXECUTIVA DA UCGB PARA O BIÊNIO 2011-2012

Presidente de Honra:   Toru Hondo

Presidente executivo : Seizi Oga
Vice-presidentes:   Kazushi Sugahara,   Seijiro Nagata,  Hideharu Kunitake,  
     Teruo Tagomori, Toshinori Takamura, Hatiro Honda, Sadatsugu
     Yamaguchi, Zensho Yamamoto e Mitsuo Kannami
Diretor Secretário:  Yukio Honda
Vice-secretários:  Yocio Mizuno  e Sadatsugu Yamaguchi
Diretor Tesoureiro:  Yasuyuki Kuroba
Vice-tesoureiro:  Namio Okada
Diretor Administrativo:  Júlio Kamimura
Vice-diretor administrativo:  Hiromi Ishikawa
Diretor de planejamento:  Mario Takamura
Vice-diretor de planejamento:  Alberto Sakakisbara
Diretor de relações públicas:  Sadako Oga
Vice-diretor de relações públicas:  Midori Nakadate
Diretor de divulgação:  Toshinori Takamura
Vice-diretor de divulgação:  Geraldo Nakamura
Diretor de arbitragem:  Hatiro Honda
Vice-diretor  de arbitragem:  Kazushi Sugahara
Diretor técnico:  Teruo Tagomori
Vice-diretores técnicos:  Tizuru Saito e Yuriko Okuyama
Diretor de orientação:  Mitsuru Minami
Vice-diretor de orientação:  Matsuda Hozumi
Diretora do depto. feminino:  Yoshiko Ido
Vice-diretora do depto. feminino:  Aya Aoki Fugisava

Conselho Fiscal
  Efetivos:  Seizo Nishihara, Hideo Matsuoka e Hideomi Uemura
  Suplentes:  Takeshi Saguti, Hitomi Horita e Ioshihiro Mikado

Conselho Consultivo
   Presidente de Honra: Arnaldo Faria de Sá
   Membros:  Toru Hondo, Masao Suzuki, Haruo Tanisaki, Yoshitake
          Kusakano, Nicolau Hirata e Kenji Ueta


« Voltar
 
UCGB - União dos Clubes de Gateball do Brasil | Todos os direitos reservados