Home Notícias Fale Conosco
Notícia
30 de Junho de 2010

PARTICIPANTES DO 10º CAMPEONATO MUNDIAL DE GATEBALL A SER REALIZADO EM XANGAI / CHINA, NO PERÍODO DE

Brasil 1 ? Toru Hondo (Mizuho), Yukie Hondo (Mizuho), Helena Honda (Matilde), Takashi Egashira (UCEG) e Yoko Egashira (UCEG);  Brasil 2 ? Seizi Oga (Saga), Sadako Oga (Saga), Toshinori Takamura (Saga), Carmen Takamura (Saga), Toshiko Sato (Saga) e Tokuji Ono (Saga);  Brasil 3 ? Maria Sakata (Sorocaba), Tatsuki Konno (Mogi das Cruzes), Tatsumi Akagi (ABC-Leste), Kazuko Akagi (ABC-Leste), Izidoro Shimabukuro (Estrela de Ouro) e João Ferro Soares (Estrela de Ouro);  Brasil 4 ? Liki Kumasaka (Cafelândia),  Yoshio Kumasaka (Cafelândia),  João Yoshiyassu (Lins),  Haruio Yoshiyassu (Lins),  Eisuke Ogawa (UCEG) e Catisunobo Yusiasu (Lins);   Brasil 5 ? Sadatsugu Yamaguchi (Tozan), Massaco Yamaguchi (Tozan), Yukio Yamaguchi (Tozan),  Hideshi Fukuzawa (Tozan), Toshiko Fukasawa (Tozan) e Tieko Yamaguchi (Tozan);  Brasil 6 ? Fernando Umeda (Goiânia),  Marco Toguchi (Goiânia),  Luciano Watanabe (Goiânia), Rodrigo Shimada (Goiânia),  Eric Tomo (Goiânia) e Ikuko Komuro (Recife);  Brasil 7 ? Tsuneyoshi Watanabe (Liga Brasiliense),  Hisaki Hayashi (Liga Brasiliense),  Akiyuki Nishi (Goiânia),  Hiroshi Okido (Goiânia),  Mituyoshi Nakamura (Goiânia) e Hisako Okido (Goiânia);   Brasil 8 ? Armando Nakamura (Lins),  Júlia Nakamura (Lins),  Kazuo Gomi (Goiânia),  Aurora Gomi (Goiânia),  Minoru Tomita (Guaimbê) e Iotiko Tomita (Guaimbê);   Brasil 9 ? Hideo Isikawa (Fernão Dias),  Laura Isikawa (Fernão Dias),  Dirce Ishikawa (Saga),  Issao Ishikawa (Saga), Keiko Tamura Iyda (Saga) e Tetsuo Doi (Saga);  Brasil 10 ? Yuichi Ishida (Real), Tamae Ishida (Real),  Kenji Shimizu (Campinas),  Fusae Shimizu (Campinas),  Takeshi Komuro (Recife) e Taeko Tabuse (Dracena);  Brasil 11 ? Alberto Yamamoto (Dracena),  Flavio Yoshimura (Dracena), Katsutoshi Sato (Dracena), Rosa Sato (Dracena), Milton Kamei (Dracena) e Minoru Tabuse (Dracena);  Brasil 12 ? Hitomi Horita (Maringá),  Massue Matsubara (Maringá), Nobuko Arai (Maringá),   Midori Nakano (Maringá), Tereza Hayakawa (Marialva) e Massakatsu Matuguma (Marialva);  Brasil 13 ? Osamu Iwashiro (Dourados), Mamoru Iwashiro (Dourados),  Yoshiharu Konaka (Dourados),  Rosa Konaka (Dourados), Florinda Iwashiro (Dourados) e Teruko Miyazaki (Dourados);  Brasil 14 ? José Hisayama (Dourados),  Carmen Hisayama (Dourados), Tukasa Tomonaga (Dourados), Jorge Kaku (Dourados), Noemia Kaku (Dourados) e Kazuko Tomonaga (Dourados);  Brasil 15 ? Yuko Iwasaki (Ibirapuera), Itsuo Fujita (Saga),  Hiromi Ishikawa (Saga),  Koji Tsuchida (P.Continental), Chioko Ishikawa (Saga) e Minoru Matsuura (Rio de Janeiro).
Juízes Internacionais
Hatiro Honda, Seijiro Nagata e Hideharu Kunitake.


« Voltar
 
UCGB - União dos Clubes de Gateball do Brasil | Todos os direitos reservados