Home Notícias Fale Conosco
História do Gateball
Presidente executivo Seizi Oga
Vice-presidentes Kazushi Sugahara, Seijiro Nagata, Hideharu Kunitake,
Teruo Tagomori, Toshinori Takamura, Hatiro Honda,
Sadatsugu Yamaguchi, ZenshoYamamoto e Mitsuo Kannami
Diretor secretário Yukio Honda
Yukio Honda Yocio Mizuno e Sadatsugu Yamaguchi*
Diretor tesoureiro Yasuyuki Kuroba
Vice-tesoureiro Namio Okada
Diretor administrativo Júlio Tagami Kamimura
Vice-diretor administrativo Hiromi Ishikawa
Diretor de planejamento Mario Takamura
Vice-diretor de planejamento Alberto Sakakisbara
Diretor de relações públicas Sadako Oga
Vice-diretor de relações públicas Midori Nakadate
Diretor de divulgação Toshinori Takamura*
Vice-diretor de divulgação Geraldo Nakamura
Diretor de arbitragem Hatiro Honda*
Vice-diretor de arbitragem Kazushi Sugahara*
Diretor técnico Teruo Tagomori*
Vice-diretor técnico Tizuru Saito e Yuriko Okuyama
Diretor de orientação Mitsuru Minami
Mitsuru Minami Mitsuru Minami
Departamento feminino
Diretora
Diretora
Departamento feminino
Vice-diretora
Aya Aoki Fugisava
* Acúmulo de cargo

Conselho Fiscal

Efetivos – Seizo Nishihara, Hideo Matsuoka e Hideomi Uemura

Suplentes – Takeshi Saguti, Hitomi Horita e Ioshihiro Mikado

Comissões de apoio

Documentação
Coordenador – Masafumi Kase
Vice-coordenador – Mutuo Nakamura
Membros – Tokumi Kitahara, Ioshihiro Mikado e Isabel Emi Ono
Orientação
Coordenador – Massashi Tabuti
Vice-coordenador – Hatsumi Tanji Sakakisbara
Membros – Hideomi Uemura, Júlio Hagio e Teruo Onari
Assuntos técnicos
Coordenador – Kanto Kamei
Vice-coordenador – Armando Heihati Nakamura
Membros – Celio Hagio, André Matsumoto e Jorge Miyazaki
Administração
Coordenador – Massao Mori
Vice-coordenador – Tokuji Ono
Membros – Luis Annibal Moretti, José Carlos Galleti e Mario Nishimura
Planejamento
Coordenador – Hiroshi Sakugawa
Vice-coordenador – Takashi Egashira
Membros – Marcos Nobuo Yokoo, Takashi Koto e Minoru Matsuura
Divulgação
Coordenador – José Zacarelli
Vice-coordenador – May B. Magalhães
Membros – José Terumaro Oshiai, Marcio Tomo, Nobuko Kojo, João Saito e Nelson Mori
Arbitragem
Coordenador – Osvaldo Tamagawa
Vice-coordenador – Hiroko Honda
Membros – Seijiro Nagata, Mitsuo Kannami, Alberto Yamamoto, Jiro Masuda, Hitoshi Otsuka, Haruo Suzuki, Hitomi Horita, Maria Heiko Taira, Aya Aoki Fujisava, Hiromi Kamakura, Takeshi Saguti, Neusa Aratani, Jorge Hiroshi Hirose e KangoYamashita
Atividades do depto feminino
Coordenadora – Kazuko Yano
Vice-coordenadora – Thissato Yamaji
Membros – Stella Tomie Okubo, Yukie Hondo, Satiko Miakawa, Isaura Miyadaira, Maria Teresa Kamimura, Alice Nakamura, Olga Nakamura e Mie Fukushima 
UCGB - União dos Clubes de Gateball do Brasil | Todos os direitos reservados